Algemene voorwaarden kinderyoga

Algemene voorwaarden kinderyoga

Kindercoachpraktijk JONG staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 67557171.

JONG is opgericht door Rebecca de Jong en is gevestigd te Hengelo. Kindercoachpraktijk JONG geeft naast kindercoaching ook kinderyogalessen aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot en met 15 jaar. Rebecca heeft de Kinderyoga Docentenopleiding succesvol afgerond bij Helen Purperhart van de Jip & Jan Academie in Almere.

Deelname aan kinderyoga en tieneryoga lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde lichamelijke en of psychische klachten kan ik overwegen het kind te weigeren van deelname aan de lessen. De weigering kan onder andere gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Je kunt jouw kind aanmelden via de website www.flowyogahengelo.nl of je kunt een mail sturen naar info@kindercoachpraktijkjong.nl. Je krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd. Verzoek hierbij is om lichamelijke en of psychische klachten en bijzonderheden aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal ik met jou als ouder in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er per direct geen plaats is, dan zal jouw kind op de wachtlijst komen. Je wordt hierover geïnformeerd. Mocht je hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan wordt je verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Het cursusgeld staat vermeld op de website. Hier staan altijd de actuele prijzen op. Wanneer vaste tarieven wijzigen zal ik dit in ieder geval een maand van tevoren aangeven. Wanneer je de betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoud ik het recht jouw kind toegang tot de lessen te weigeren, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste les is voldaan.

Als jouw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dien je dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch door te geven. De les kan niet ingehaald worden, maar een broertje/zusje of vriendinnetje/vriendje kan dan aan de les deelnemen. Indien je kind voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen, zal ik in overleg met jou naar een goede oplossing zoeken.

Mocht er tijdens de les iets met je kind gebeuren, dan is het van belang dat ik jou kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen het vaste telefoonnummer, maar ook het mobiele telefoonnummer en een telefoonnummer van een ander contactpersoon die ik kan bereiken. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneem ik dat graag van je.

Ik verzoek jou je kind op tijd te brengen (5 a 10 minuten voor aanvang van de les), zodat we op tijd met de les kunnen starten. Indien je kind meer dan 10 minuten te laat is, kan je kind niet meer aan de les deelnemen.

Wanneer jouw kind zich tijdens een les ernstig misdraagt, behoud ik het recht voor de toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.

Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (b.v. joggingbroek en een t-shirt). In de winter zijn sokken met een anti-slipzool aan te raden. Yogamatten en dekentjes zijn aanwezig.

Kindercoachpraktijk JONG is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij ernstige lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. Kindercoachpraktijk JONG stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan kun je je richten tot de klachtenfunctionaris. Aangezien ik aangesloten ben bij Stichting Adiona (beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten) is er voor mijn cliënten een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. Zij is te bereiken per e-mail, of telefonisch. Je kunt de situatie met haar bespreken. Je kunt met haar de weg bepalen welke jij wilt inslaan in het afhandelen van de klacht.

De klachtenfunctionaris is een medewerker van Stichting Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. Je kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat je een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als je streeft naar een oplossing kan zij voor jou bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan jou ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert jou en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Jouw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris: mevrouw L. de Boon telefoonnummer: 06-48445538 Het
e-mailadres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Stichting Adiona is aangesloten bij Stichting Quasir, expertisecentrum voor klachten zorg en welzijn (www.quasir.nl).

Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag. Ik ben bereikbaar via de e-mail info@kindercoachpraktijkjong.nl of via telefoonnummer 06-42270399.